ĐỘ ĐỤC TRONG NƯỚC LÀ GÌ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC?

Độ đục là một chỉ số cơ bản và đơn giản về chất lượng nước. Nó đã được sử dụng để theo dõi nước uống, bao gồm cả nước được sản xuất bằng phương pháp lọc trong nhiều thập kỷ. Đo độ đục liên quan đến việc sử dụng chùm sáng có các đặc tính cụ thể để xác định sự hiện diện bán định lượng của hạt vật chất có trong nước hoặc các chất lỏng khác. Vật chất có trong nước làm cho chùm sáng tới bị tán xạ và ánh sáng tán xạ này được ghi nhận và định lượng liên quan đến một tiêu chuẩn hiệu chuẩn có thể truy nguyên. Số lượng hạt vật chất có trong mẫu nước càng cao thì độ tán xạ của chùm sáng tới càng lớn và độ đục càng cao.

Trong nước uống, độ đục có thể chỉ ra sự hiện diện của mức độ vi khuẩn cao, mầm bệnh hoặc các hạt có thể che chở các sinh vật gây hại khỏi quá trình khử trùng. Do đó, các nhà máy xử lý nước liên tục theo dõi mức độ đục để đảm bảo rằng chỉ số này không vượt quá mức an toàn. Độ đục cũng rất quan trọng trong các quy trình công nghiệp hoặc sản phẩm trong đó các hạt vật chất có thể gây bất lợi cho việc sử dụng cuối cùng hoặc chúng cũng có thể là thành phần quan trọng của sản phẩm. Trong cả hai trường hợp, độ đục có thể được sử dụng như một biện pháp kiểm soát chất lượng để theo dõi hiệu quả của quá trình xử lý hoặc sản xuất.

Máy đo độ đục cầm tay là lý tưởng để thực hiện các phép đo ở các địa điểm xa. Việc kiểm tra nhanh nước mặt, nước mưa, dòng chảy tại công trường hoặc thậm chí kiểm tra tại chỗ trong hệ thống phân phối nước uống có thể cung cấp dữ liệu độ đục cần thiết để chứng minh sự tuân thủ chất lượng nước xả thải, phát hiện tình trạng rối loạn dòng chảy.

Hach cung cấp một dòng máy phân tích độ đục TU5, được trang bị công nghệ laser 360⁰ x 90⁰ đã được cấp bằng sáng chế, cho phép đo đọc nhanh và chính xác với dải đo rộng từ 0 – 1,000 NTU. Với hiệu chuẩn được thiết kế giữa quy trình và phòng thí nghiệm, và truy cập dữ liệu an toàn và ghi dữ liệu, bạn sẽ tự tin trong hoạt động của mình.

Máy đo độ đục cầm tay của Hach rất đơn giản, chắc chắn và cơ động. Các phép đo độ đục tại hiện trường loại bỏ sự cần thiết phải thu thập các mẫu từ nhiều vị trí ở xa về lại phòng thí nghiệm để phân tích. Dữ liệu mẫu được ghi lại cho mỗi phép đo và dễ dàng chuyển đến máy tính để phân tích, tránh mất dữ liệu. Hiệu chuẩn máy đo độ đục cầm tay của Hach là một quy trình đơn giản được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn độ đục Hach StablCal. Máy đo độ đục cầm tay 2100Q tuân thủ các tiêu chí thiết kế theo chuẩn EPA 180.1.

Nguồn:  https://www.hach.com/industries/drinking-water/turbidity#productsprocessbutton