ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC THEO CÁCH TIẾP CẬN CDIO

Tiếp nối buổi Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý nước đô thị”, VUCICO tiếp tục tham gia buổi Dự thảo Đổi mới chương trình Đào tạo ngành Cấp thoát nước theo cách tiếp cận CDIO tại Đại học Xây dựng Hà Nội (10/12/2019)

Buổi Dự thảo đề cập đến vấn đề ” Hợp tác mạng lưới kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp Cấp thoát nước”

Ông Võ Duy Quý (TGĐ VUCICO Vietnam) đại diện phát biểu cho buổi dự thảo

Một số hình ảnh của Buổi dự thảo: