fbpx
DỰ ÁN LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC TẠI HẬU GIANG

Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang Thời gian: 2017 Địa…

Xem thêm
DỰ ÁN LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ DN1000

Chủ đầu tư: XN Truyền dẫn nước sạch Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: 2017…

Xem thêm
DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ ISOMAG (DÙNG ĐIỆN) TẠI NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận Thời gian: 2017 Địa điểm: Trạm bơm Tăng áp Đông…

Xem thêm
DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BỒN THÉP TẠI ĐỒNG THÁP

Tên công trình: Bồn nước dự trữ Chủ đầu tư: Công ty CP CN và MT Đồng Tháp Địa chỉ:…

Xem thêm