fbpx
DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHÂM CLO DẠNG HẠT KHÁNH HÒA
Khánh Hòa

Địa điểm: đảo Trí Nguyên – Khánh Hòa Thời gian: năm 2018 Phạm vi cung cấp: • Cung cấp và…

Xem thêm
DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BỒN CHỨA MỀM TẠI HÀ GIANG

Chủ đầu tư: TT Nước sạch Hà Giang Địa điểm: Hà Giang Thời gian: 2016 Hạng mục: Bồn chứa lưu…

Xem thêm
DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BỒN CHỨA MỀM TẠI BÌNH THUẬN
Bình Thuận

Chủ đầu tư: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận Thời gian: 5-2016…

Xem thêm
DỰ ÁN LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC TẠI HẬU GIANG

Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang Thời gian: 2017 Địa…

Xem thêm
DỰ ÁN LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ DN1000

Chủ đầu tư: XN Truyền dẫn nước sạch Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: 2017…

Xem thêm