fbpx
DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT VAN CÁC CỠ CHO 12 HỒ LỌC NMN TÂN HIỆP
Tháng Bảy 15, 2015
Hồ Chí Minh

Dự án: Cung cấp và lắp đặt van các cỡ cho 12 hồ lọc NMN Tân Hiệp Chủ đầu tư:…

Xem thêm
DỰ ÁN CUNG CẤP, LẮP ĐẶT TỦ ĐO CLO DƯ, pH, ĐỘ ĐỤC ONLINE

Tên công trình: Cấp nước Phú Hòa Tân Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, Thành phố…

Xem thêm
LẮP ĐẶT THỬ NGHIỆM DATALOGGER LS-42
Tuyến đường ống Tùng Thiện Vương – Nguyễn Quyền, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch (WTE) – SAWACO Thời gian: Năm 2012 Địa điểm: Tuyến đường…

Xem thêm