Dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống châm Clo dạng hạt cho NMN Mỹ Xuyên 2 (2000m 3 /ngày)

Tháng Tám 10, 2017
Sóc Trăng
Cty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng

Dự án: Cung cấp và lắp  đặt hệ thống châm Clo dạng hạt cho NMN Mỹ Xuyên 2 (2000m3/ngày)

  • Phạm vi cung cấp:
    • Cung cấp và lắp đặt máy trộn Clo dạng hạt tự động ChloRun (ICL)
    • Cung cấp hạt Clo ChloRun
    • Lắp đặt hệ thống cảnh báo và giám sát từ xa qua Web (Sofrel).
  • Kết quả: Hệ thống hoạt động ổn định, chính xác, an toàn và hiệu quả hơn so với giải pháp truyền thống
Tìm dự án
Dự án liên quan
Chủ đề