DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHÂM CLO DẠNG HẠT KHÁNH HÒA

Khánh Hòa
Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa

  • Địa điểm: đảo Trí Nguyên – Khánh Hòa
  • Thời gian: năm 2018
  • Phạm vi cung cấp:
    • Cung cấp và lắp đặt máy trộn Clo dạng hạt tự động ChloRun (ICL)
    • Cung cấp hạt Clo ChloRun 3000m3/ngày
    • Lắp đặt hệ thống cảnh báo và giám sát từ xa qua Web (Sofrel)
  • Kết quả: Hệ thống hoạt động ổn định, chính xác, an toàn và hiệu quả hơn so với giải pháp truyền thống.