Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước biển tại nhà máy nước Cái Giá – đảo Cát Bà, Hải Phòng

Tên công trình: Nhà máy xử lý nước biển công suất 1500 m³/ngày

Khách hàng: Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Địa chỉ: Cát Bà – Hải Phòng

Thời gian: 2019

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước biển công suất

1500m3/ngày

 

 

 

Tìm dự án
Dự án liên quan
Chủ đề