DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT VAN CÁC CỠ CHO 12 HỒ LỌC NMN TÂN HIỆP

Tháng Bảy 15, 2015
Hồ Chí Minh
Nhà máy nước Tân Hiệp

Dự án: Cung cấp và lắp đặt van các cỡ cho 12 hồ lọc NMN Tân Hiệp

 • Phạm vi cung cấp:
  • Cung cấp và lắp đặt 12 van cửa phai 500×500 điều khiển
  bằng khí nén
  • Cung cấp và lắp đặt 12 van bướm DN700 và 12 van bướm
  DN250 rửa ngược điều khiển bằng khí nén
  • Cung cấp và lắp đặt 12 van cổng DN200 xả hồ lọc