DỰ ÁN: CUNG CẤP HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ THÔNG MINH CHO CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

  • Chủ đầu tư:  Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Cấp nước Chợ Lớn
  • Thời gian: 2019
  • Địa điểm: Quận 5 TP HCM
  • Hạng mục: Hệ thống đồng hồ nước thông minh, phần mêm đọc số đồng hồ tự động từ xa
  • Video về công nghệ AMR và quá trình đọc số thực tế

  • Một số hình ảnh cửa dự án

 

 

Tìm dự án
Dự án liên quan
Chủ đề