DỰ ÁN CUNG CẤP, LẮP ĐẶT TỦ ĐO CLO DƯ, pH, ĐỘ ĐỤC ONLINE

  • Tên công trình: Cấp nước Phú Hòa Tân
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 2013
  • Hạng mục: Cung cấp lắp đặt 6 hệ thống quan trắc clo dư, pH, độ đục online

 

Tìm dự án
Dự án liên quan
Chủ đề