DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BỒN CHỨA MỀM TẠI HÀ GIANG

  • Chủ đầu tư: TT Nước sạch Hà Giang
  • Địa điểm: Hà Giang
  • Thời gian: 2016
  • Hạng mục: Bồn chứa lưu động 100m3 và 500m3

 

 

 

 

Tìm dự án
Dự án liên quan
Chủ đề