DỰ ÁN: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CHO BÌNH ĐỊNH

  • Chủ đầu tư:  Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bình Định
  • Thời gian: 2021
  • Địa điểm: Bình Định
  • Hạng mục: Hệ thống quan trắc lưu lượng và áp lực mạng ngoài

Tìm dự án
Dự án liên quan
Chủ đề