VUCICO HỢP TÁC VỚI 2 ĐỐI TÁC THAM DỰ VIETWATER 2019

VUCICO hợp tác cùng 2 đối tác về bơm là Bedford Pump và về xử lý nước là BioMicrobics tham dự triển lãm VIETWATER 2019.

Gian hàng của BioMicrobics tại ô Q11

Gian hàng của Bedford Pump tại ô B01